Články

 • Prázdninové hlídání v Métis – základní škola

  Kdy: 29.6. – 3.7.2020, 9:00 – 15:30 hodin Pro koho: žáci 1. – 5. třídy

 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019 / 2020

  Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pol. školního roku 2019/20, která vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. Celé znění vyhlášky naleznete na webu msmt (vyhlášky ke školskému zákonu).

 • Rozvrh hodin

  V sekci "Pro rodiče" byl aktualizován Rozvrh hodin platný od 8.6. - 26.6.2020 (snad :-)) pro 1. a 2. stupeň.

 • Pokyny pro žáky 2. stupně platné od 8. června 2020

  Od 8.6.2020 je umožněna prezenční výuka žákům 2. stupně. Zákonní zástupci dětí do 6.6.2020 oznámí třídním učitelům, kdo bude do prezenční výuky docházet. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. Výuka bude probíhat pondělí - čtvrtek. Rozvrhy vám budou zaslány třídními učiteli nejpozději do 6.6.2020. Žáci, nechť mají pomůcky dle zaslaných rozvrhů. Není možné si pomůcky půjčovat. Žáci budou vstupovat do budovy školy 10 minut před začátkem první vyučovací hodiny. Nebudou vpuštěny do školy dříve. U vstupu do budovy školy předají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění určenému zaměstnanci školy (bylo zasláno mailem zákonným zástupcům). Pokud dítě nebude mít toto prohlášení, tak nebude do budovy školy vpuštěno. Žáci neprodleně po vstupu do budovy školy odchází do kmenových učeben. Před vstupem do třídy se žáci přezují a dezinfikují si ruce. Žáci budou pracovat v běžném třídním kolektivu za dodržení doporučených hygienických opatření. Ve společných prostorách

 • Pokyny pro žáky 1. stupně platné od 25. května 2020

  Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. Výuka bude realizována v čase od 9:00 do 11:50 hodin, po výuce žáci odcházejí domů. Mohou odejít samostatně, bez doprovodu rodičů. Pokud si dítě bude hned po výuce vyzvedávat rodič, tak zavolá na telefonní číslo 604 551 331 a dítě mu bude přivedeno před budovu školy. Na toto číslo budete volat i při vyzvedávání dětí z odpoledních aktivit. Děti, které nepůjdou po výuce domů, tak budou mít od 12:00 do 13:00 oběd (vlastní nebo od firmy Ertus). Obědy si u firmy můžete objednávat přes klasický rezervační systém. Výběr bude pouze ze dvou jídel. Cena oběda je navýšena o 6 Kč vyšší (za obalový materiál). Jídlo se bude skládat z hlavního jídla a ovoce. Obědy budou probíhat ve třídě, děti nebudou chodit do jídelny. Děti, které neodchází po obědě domů, budou mít odpolední aktivity pod vedením přidělených pracovníků školy. Provoz odpoledních aktivit je zajištěn maximálně do 15:30. Ranní družina je zrušena. Žáci jsou povinni mít minimálně dvě vlastní ochrann

 • Tábory v Métis 2020

  Již nyní se můžete přihlásit na Příměstský tábor Métis 2020, Příměstský tábor - Welcome to the super heroes world s výukou anglického jazyka a na Pobytový kroketový tábor.

 • Distanční rozvrh

  Do sekce "Pro rodiče" byl přidán Distanční rozvrh, který bude platit po dobu nouzového stavu. O případných změnách v rozvrhu Vás budeme informovat.

 • Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2020-2021

  Na základě výsledků přijímacího řízení do 1. třídy Métis – základní škola ze dne 2. dubna 2020 jsou na školní rok 2020-2021 přijati k základnímu vzdělávání zájemci s identifikačními čísly: 1, 3, 10, 11, 14, 27, 17, 7,25, 20, 22, 26, 28, 36, 31, 38, 2, 4 Zákonní zástupci (dětí přijatých k základnímu vzdělávání) se po předchozí domluvě s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 15.4.2020 a zaplatit první splátku školného do 20.4.2020. Pokud se zákonní zástupci (dětí přijatých k základnímu vzdělávání) nedostaví ve stanovených termínech, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci.

 • Zápis do 1. třídy na školní rok 2020-2021

  Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020-2021 ze dne 18.3.2020 jsme přistoupili ke změně v organizaci zápisů.

 • Výuka 16. - 20.3.2020

  Během dnešního dne žáci obdrželi další várku studijních materiálů. Ať se jim daří! Pokud budou mít nějaký problém s učivem, tak nás mohou kontaktovat. Rovněž otázky rodičů rádi zodpovíme :). Ředitelka školy je na telefonu každý den (pondělí - pátek) v čase 10:00 - 12:00 hodin. Krásný den všem!