Zápis do 1. třídy | zsmetis.cz 

Soukromá devítiletá

základní škola
se školkou

Články

 • Fotografická soutěž

  Vyhlašujeme vítěze fotografické soutěže "Příroda kolem nás". Děkujeme všem účastníkům za zaslané fotografie. Výběr byl obtížný, protože fotografie se vám opravdu podařily. Porota ve složení - Julie Vávrová, Markéta Šejnostová, Michal Holub a Veronika Patrasová rozhodla takto: Vybrali jsem 10 nejzajímavějších fotografií z 1. stupně: Ella Prokopová, fotografie "Řeka" Eva Straková, fotografie "Pod vodou" František Večerník, fotografie "Sněženky" Jan Andrle, fotografie "Noční ostrov" Anna Kucharczyk, fotografie "Žlutá" Berenika Trojková, fotografie "Kočičí dům" Sára Schmitzová, fotografie "Odraz" Stela Mamulová, fotografie "Detail" Tomáš Straka, fotografie "Želva" Pavlína Tichá, fotografie "Pod mraky" A 5 nejzajímavějších fotografií z 2. stupně: Adriana Mazáčová, fotografie "Sova" Natalia Puchala, fotografie "Jaro ve městě" Ondřej Simaichl, fotografie "Pes" Julie Kolářová, fotografie "Moře" Ondřej Polata, "Voda" Autoři vybraných fotografií obdrželi malou věcnou odměnu.

 • Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2021-2022

  Dne 15.4.2021 proběhl los, který rozhodl o přijetí do 1. třídy Métis – základní škola na školní rok 2021-2022 k základnímu vzdělávání. Identifikační čísla přijatých zájemců: 8, 22, 50, 32, 71, 42, 74, 26, 54, 4, 60, 10, 31, 27, 36, 1, 23, 3 Identifikační čísla nepřijatých zájemců: 29, 14, 99, 6, 19, 56, 11, 33, 72, 68, 15, 30, 39, 25 Zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání se po předchozí domluvě s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 21.4.2021 a zaplatit první splátku školného do 30.4.2021. Pokud se zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání nedostaví k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu, budou na volné místo vylosováni dne 22.4.2021 náhradníci z řady nepřijatých zájemců..

 • Zápis do 1. třídy na školní rok 2021 - 2022 (aktualizace)

  Zápis proběhne ve dnech 7. a 8.dubna 2021 v čase 12:00 – 18:00 hodin v budově Métis – základní škola. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 604 953 449: v pondělí 29.3.2021, 11:00 –13:00 hodin v úterý 30.3.2021, 8:30 – 9:30 hodin Po zaplnění termínů nebudeme již další přihlášky přijímat. Co s sebou: vyplněnou přihlášku (změna - nezasílejte ji emailem) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte rodný list dítěte povolení k pobytu (cizinci) Do budovy školy bude moci vstoupit pouze jeden zákonný zástupce dítěte a dítě. Po celou dobu pobytu musíte mít zakrytá ústa a nos respirátorem (dospělá osoba) a rouškou dítě.

Zobrazit starší novinky

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy na školní rok 2021-2022

Všeobecné informace

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona. Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí § 38 téhož zákona. Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona. Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

Pro školní rok 2021–2022 přijímáme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Děti, které se narodily od 1.9.2015 do 31.12.2015, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1.1.2016 do 30.6.2016, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a lékařského posudku. Žádosti o odklad podávejte ve své spádové škole dle trvalého bydliště. V příštím školním roce je možné zúčastnit se zápisu v naší škole, dostačuje doložení rozhodnutí o odkladu pro školní rok 2021–2022.

Informace o zápisu do 1. třídy v Métis - základní škola s.r.o.

Na školní rok 2021–2022 škola přijímá 18 žáků k plnění povinné školní docházky.
Zápis bude probíhat v učebnách v školy ve dnech 7.4. a 8.4. 2021 v čase 14:00 – 19:30 hodin.
V terminu od 8.3. do 31.3.2021 přijímáme přihlášky zájemců o studium v první třídě, zasílejte přihlášky mailem.
Přihlášky ke stažení.
Je nutno se přihlásit na konkrétní termín a čas k zápisu na mail veronika.patrasova@zsmetis.czPřihlašovaní k zápisu bude probíhat v termínu 8.3. do 31.3.2021.

Potřebné doklady k zápisu:

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Povolení k pobytu (cizinci)


Zápis bude probíhat na 4 stanovištích formou plnění úkolů. Na stanovištích budou děti získávat bodové ohodnocení.
Stanoviště 1 (nejvyšší počet bodů: 6) - kresba a nápodoba písma, pracovní list 
Stanoviště 2 (nejvyšší počet bodů: 6) - matematické a logické dovednosti
Stanoviště 3 (nejvyšší počet bodů: 8) - jazykové dovednosti a komunikace
Stanoviště 4 (nejvyšší počet bodů: 6) - pohovor s ředitelkou školy

Nejvyšší počet dosažených bodů je 26. Pro přijetí do první třídy je třeba dosáhnout minimální počet bodů 16.
Děti, které mají na škole již sourozence nebo navštěvují školku v Métis – základní škola od začátku školního roku a splní podmínky pro přijetí, budou přijaty k základnímu vzdělávání.
V případě rovnosti bodů rozhodne o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání los za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele školy a předsedy školské rady dne 9.4.2021.
Seznam přijatých dětí (pod přidělenými číselnými kódy) k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy do 12.4.2021.

Zákonní zástupci přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 16.4.2021 a zaplatit první splátku školného do 20.4.2021. Pokud se zákonní zástupci nedostaví a v závažných případech si ani nesjednají předem náhradní termín, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci.

Důležité upozornění:

Aktuální hygienické a organizační podmínky zápisu budou uveřejněny na webu školy nejpozději 6.4. 2021. Vycházet budou z epidemiologické situace.

Může dojít ke změně v organizaci zápisu a způsobu přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.