Zápis do 1. třídy | zsmetis.cz 

Soukromá devítiletá

základní škola
se školkou

Články

 • Zápis do 1. třídy na školní rok 2021 - 2022 (aktualizace)

  Zápis proběhne ve dnech 7. a 8.dubna 2021 v čase 12:00 – 18:00 hodin v budově Métis – základní škola. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 604 953 449: v pondělí 29.3.2021, 11:00 –13:00 hodin v úterý 30.3.2021, 8:30 – 9:30 hodin Po zaplnění termínů nebudeme již další přihlášky přijímat. Co s sebou: vyplněnou přihlášku (změna - nezasílejte ji emailem) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte rodný list dítěte povolení k pobytu (cizinci) Do budovy školy bude moci vstoupit pouze jeden zákonný zástupce dítěte a dítě. Po celou dobu pobytu musíte mít zakrytá ústa a nos respirátorem (dospělá osoba) a rouškou dítě.

 • Zápis nanečisto - změna termínů

  Vzhledem k epidemiologické situaci dochází k následující změně: Termíny 9. a 16.3.2021 se ruší.

 • Zápis nanečisto

  Zápis nanečisto proběhne v termínu 9 a 16.března 2021 v čase 14:00 - 19:00 hodin.

Zobrazit starší novinky

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy na školní rok 2021-2022

Všeobecné informace

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona. Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí § 38 téhož zákona. Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona. Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

Pro školní rok 2021–2022 přijímáme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Děti, které se narodily od 1.9.2015 do 31.12.2015, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1.1.2016 do 30.6.2016, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a lékařského posudku. Žádosti o odklad podávejte ve své spádové škole dle trvalého bydliště. V příštím školním roce je možné zúčastnit se zápisu v naší škole, dostačuje doložení rozhodnutí o odkladu pro školní rok 2021–2022.

Informace o zápisu do 1. třídy v Métis - základní škola s.r.o.

Na školní rok 2021–2022 škola přijímá 18 žáků k plnění povinné školní docházky.
Zápis bude probíhat v učebnách v školy ve dnech 7.4. a 8.4. 2021 v čase 14:00 – 19:30 hodin.
V terminu od 8.3. do 31.3.2021 přijímáme přihlášky zájemců o studium v první třídě, zasílejte přihlášky mailem.
Přihlášky ke stažení.
Je nutno se přihlásit na konkrétní termín a čas k zápisu na mail veronika.patrasova@zsmetis.czPřihlašovaní k zápisu bude probíhat v termínu 8.3. do 31.3.2021.

Potřebné doklady k zápisu:

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Povolení k pobytu (cizinci)


Zápis bude probíhat na 4 stanovištích formou plnění úkolů. Na stanovištích budou děti získávat bodové ohodnocení.
Stanoviště 1 (nejvyšší počet bodů: 6) - kresba a nápodoba písma, pracovní list 
Stanoviště 2 (nejvyšší počet bodů: 6) - matematické a logické dovednosti
Stanoviště 3 (nejvyšší počet bodů: 8) - jazykové dovednosti a komunikace
Stanoviště 4 (nejvyšší počet bodů: 6) - pohovor s ředitelkou školy

Nejvyšší počet dosažených bodů je 26. Pro přijetí do první třídy je třeba dosáhnout minimální počet bodů 16.
Děti, které mají na škole již sourozence nebo navštěvují školku v Métis – základní škola od začátku školního roku a splní podmínky pro přijetí, budou přijaty k základnímu vzdělávání.
V případě rovnosti bodů rozhodne o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání los za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele školy a předsedy školské rady dne 9.4.2021.
Seznam přijatých dětí (pod přidělenými číselnými kódy) k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy do 12.4.2021.

Zákonní zástupci přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 16.4.2021 a zaplatit první splátku školného do 20.4.2021. Pokud se zákonní zástupci nedostaví a v závažných případech si ani nesjednají předem náhradní termín, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci.

Důležité upozornění:

Aktuální hygienické a organizační podmínky zápisu budou uveřejněny na webu školy nejpozději 6.4. 2021. Vycházet budou z epidemiologické situace.

Může dojít ke změně v organizaci zápisu a způsobu přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.