Školní projekty | zsmetis.cz 

Soukromá devítiletá

základní škola
se školkou

  • Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2024-25

    Dne 3. 4. a 4. 4. 2024 proběhl zápis k základnímu vzdělávání do 1. třídy Métis – základní školy na školní rok 2024 - 2025. Registrační čísla přijatých zájemců: 22, 1, 47, 32, 9, 4, 14, 54, 27, 7, 21, 31, 37, 17, 45, 38, 16, 11 Zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání se po předchozí domluvě s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 16. 4. 2024 a zaplatit první splátku školného do 22. 4. 2024. Pokud se zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání nedostaví k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu, budou na volné místo vylosováni dne 23. 4. 2024 náhradníci z řady nepřijatých zájemců..

  • Školní e-shop otevřen

    Od dnešního dne je opět otevřen školní eshop. https://www.kraloveskoly.cz/zsmetis/ Budeme rádi, pokud dětem zakoupíte nějakou položku z nabídky. Métisácké oblečení se nám hodí na naše společné aktivity (projektové dny, školy v přírodě, soutěže,..)

  • Příměstský tábor Métis

    I letos se bude konat příměstský tábor Métis. Bližsí info se dozvíte po kliknutí ZDE, nebo když kliknete na letáček níže.

Zobrazit starší novinky

Školní projekty

Kultury napříč světem
Typ: Celoškolní
Období: 1. pololetí šk. 2023/2024
Základní informace:

- původ a vývoj dané kultury
- fauna a flora
- zvyky, tradice, zajímavosti (zde se řadí důležité svátky, jídlo...)
- společný jazyk (např. pozdravy)
- Každá třída si obsah přizpůsobí dle svých možností. 

Projektové dny:

29.9.,
24.11.,
18.12. (besídka Gong),
19.12. (dokončování projektů a příprava na prezentaci),
20.12. (prezentace jednotlivých tříd)

Výstup: - dle rozhodnutí každé třídy (skupiny, celá třída, jednotlivci...)
- výstup "hmatetelný" - papír, modely, ukázky, nebo elektronický, kombinace
Plakát:
Etiketa
Typ: Pro 2. stupeň
Období: 1. pololetí šk. 2023/2024
Základní informace:

- Základní pravidla společenského chování
- Sebeprezentace, osobnost
- Budování dobrých vztahů v kolektivu i mimo něj
- Písemný projev

Projektové dny:

- Realizace probíhá v rámci hodin projektové výuky na 2. stupni.
- Prezentace projektu proběhne v samostatném termínu.

Výstup: - Činnostní učení během dramatizací
- Zvládnutí základních pravidel společenského chování a osobní prezentace (ústní i písemné)
- Audiovizuální výstupy projektu
- Jednoduché manuály k jednotlivým situacím.
Plakát: