Školní projekty | zsmetis.cz 

Soukromá devítiletá

základní škola
se školkou

  • Kolíčkový den

    Naše škola se zapojila do charitativní veřejné sbírky Kolíčkový den, která má za cíl vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mládeže s postižením a také šířit osvětu pro lepší komunikaci s lidmi s handicapem. V rámci vize "deti pomáhají dětem" se naši žáci osobně zapojili do prodeje kolíčků a mohli jsme tak do sbírky přispět částkou 12 337 Kč. :-)

  • Aktualizovaná galerie fotek

    Aktualizovali jsme galerii fotek. Mrkněte na novinky v Métis. :-)

  • Pro žáky 7., 8., 9. třídy - tělocvik

    Tělocvik v tomto školním roce vyučují v 7., 8. 9. třídě Iva Beyerová, Zuzana Libichová a Michal Holub. Budeme chodit cvičit ven, do tělocvičny "Na Balkán" a také do gymnastické tělocvičny. ZDE se vždy dozvíte aktuální informace k nejbližší hodině pátečního sportu a zdraví. :-)

Zobrazit starší novinky

Školní projekty

Kultury napříč světem
Typ: Celoškolní
Období: 1. pololetí šk. 2023/2024
Základní informace:

- původ a vývoj dané kultury
- fauna a flora
- zvyky, tradice, zajímavosti (zde se řadí důležité svátky, jídlo...)
- společný jazyk (např. pozdravy)
- Každá třída si obsah přizpůsobí dle svých možností. 

Projektové dny:

29.9.,
24.11.,
18.12. (besídka Gong),
20.12. (dokončování projektů a příprava na prezentaci),
21.12. (prezentace jednotlivých tříd)

Výstup: - dle rozhodnutí každé třídy (skupiny, celá třída, jednotlivci...)
- výstup "hmatetelný" - papír, modely, ukázky, nebo elektronický, kombinace
Plakát:
Etiketa
Typ: Pro 2. stupeň
Období: 1. pololetí šk. 2023/2024
Základní informace:

- Základní pravidla společenského chování
- Sebeprezentace, osobnost
- Budování dobrých vztahů v kolektivu i mimo něj
- Písemný projev

Projektové dny:

- Realizace probíhá v rámci hodin projektové výuky na 2. stupni.
- Prezentace projektu proběhne v samostatném termínu.

Výstup: - Činnostní učení během dramatizací
- Zvládnutí základních pravidel společenského chování a osobní prezentace (ústní i písemné)
- Audiovizuální výstupy projektu
- Jednoduché manuály k jednotlivým situacím.
Plakát: