Učitelé | zsmetis.cz 

Soukromá devítiletá

základní škola
se školkou

Články

  • Zakončení školního roku 2020-2021

    Děkujeme všem dětem za to, jak skvěle zvládly školní rok s distanční výukou. Přejeme krásné léto dětem, rodičům i učitelům. Užívejte letních radovánek a 1.9.2021 se těšíme na rozzářené tváře dětí a odpočaté rodiče :). Kolektiv Métis - základní škola

  • Fotografická soutěž

    Vyhlašujeme vítěze fotografické soutěže "Příroda kolem nás". Děkujeme všem účastníkům za zaslané fotografie. Výběr byl obtížný, protože fotografie se vám opravdu podařily. Porota ve složení - Julie Vávrová, Markéta Šejnostová, Michal Holub a Veronika Patrasová rozhodla takto: Vybrali jsem 10 nejzajímavějších fotografií z 1. stupně: Ella Prokopová, fotografie "Řeka" Eva Straková, fotografie "Pod vodou" František Večerník, fotografie "Sněženky" Jan Andrle, fotografie "Noční ostrov" Anna Kucharczyk, fotografie "Žlutá" Berenika Trojková, fotografie "Kočičí dům" Sára Schmitzová, fotografie "Odraz" Stela Mamulová, fotografie "Detail" Tomáš Straka, fotografie "Želva" Pavlína Tichá, fotografie "Pod mraky" A 5 nejzajímavějších fotografií z 2. stupně: Adriana Mazáčová, fotografie "Sova" Natalia Puchala, fotografie "Jaro ve městě" Ondřej Simaichl, fotografie "Pes" Julie Kolářová, fotografie "Moře" Ondřej Polata, "Voda" Autoři vybraných fotografií obdrželi malou věcnou odměnu.

  • Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2021-2022

    Dne 15.4.2021 proběhl los, který rozhodl o přijetí do 1. třídy Métis – základní škola na školní rok 2021-2022 k základnímu vzdělávání. Identifikační čísla přijatých zájemců: 8, 22, 50, 32, 71, 42, 74, 26, 54, 4, 60, 10, 31, 27, 36, 1, 23, 3 Identifikační čísla nepřijatých zájemců: 29, 14, 99, 6, 19, 56, 11, 33, 72, 68, 15, 30, 39, 25 Zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání se po předchozí domluvě s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 21.4.2021 a zaplatit první splátku školného do 30.4.2021. Pokud se zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání nedostaví k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu, budou na volné místo vylosováni dne 22.4.2021 náhradníci z řady nepřijatých zájemců..

Zobrazit starší novinky

Učitelé

Jméno a příjmení Email Telefonní číslo Pozice
Tomáš Vrtný tomas.vrtny@zsmetis.cz   třídní učitel 6. třídy
Otakar Stankuš otakar.stankus@zsmetis.cz   třídní učitel 8. třídy
Martina Samková

martina.samkova@zsmetis.cz

  třídní učitelka 1. třídy
Jitka Daňková jitka.dankova@zsmetis.cz   třídní učitelka 2. třídy
Markéta Šejnostová marketa.sejnostova@zsmetis.cz   třídní učitelka 3. třídy
Klára Látalová klara.latalova@zsmetis.cz   třídní učitelka 4. třídy
Eliška Furčáková eliska.furcakova@zsmetis.cz   třídní učitelka 5. třídy
Veronika Patrasová veronika.patrasova@zsmetis.cz   třídní učitelka 7. třídy
Gabriela Čekányová gabriela.cakanyova@zsmetis.cz   učitelka AJ
Katarina Gacek     učitelka AJ
Renata Kropáčková renata.kropackova@zsmetis.cz   učitelka ČJ
Martina Maternová martina.maternova@zsmetis.cz   učitelka ČJ, VO
Andrea Pomahačová andrea.pomahacova@zsmetis.cz   učitelka estetiky
Elena Kiral     učitelka hudby
Tereza Kozubková tereza.kozubkova@zsmetis.cz   učitelka ve školce
Sandra Křenková sandra.krenkova@zsmetis.cz   vychovatelka v družině
Maryna Haysak maryna.haysak@zsmetis.cz   vychovatelka v družině
Kateřina Kutlvašrová katerina.kutlvasrova@zsmetis.cz   vychovatelka v družině
Sabina Jonuzi sabina.jonuzi@zsmetis.cz   vychovatelka v družině a v předškolní skupině
Irina Turcanu irina.turcanu@zsmetis.cz   vychovatelka v družině ave školce
Iva Beyerová iva.beyerova@zsmetis.cz   učitelka, asistentka pedagoga, školní asistent