Učitelé | zsmetis.cz 

Soukromá devítiletá

základní škola
se školkou

Články

  • Zakončení školního roku 2021/2022

    Krásné prázdniny přeje kolektiv Métis - základní škola!

  • Škola v přírodě - II. stupeň

    Na školu v přírodě jsme dorazili v pořádku. :) Máme za sebou první výlet, fotky budeme průběžně doplňovat do sekce galerie.

  • Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2022 - 2023

    Dne 5.4. a 6.4. 2022 proběhl zápis k základnímu vzdělávání do 1. třídy Métis – základní školy na školní rok 2022 - 2023. Registrační čísla přijatých zájemců: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 41, 46 Zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání se po předchozí domluvě s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 20.4.2022 a zaplatit první splátku školného do 26.4.2022. Pokud se zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání nedostaví k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu, budou na volné místo vylosováni dne 27.4. 2022 náhradníci z řady nepřijatých zájemců..

Zobrazit starší novinky

Učitelé

Jméno a příjmení Email Telefonní číslo Pozice
Veronika Patrasová veronika.patrasova@zsmetis.cz   ředitelka, třídní učitelka 8. třídy
Otakar Stankuš otakar.stankus@zsmetis.cz   zástupce ředitelky, třídní učitel 9. třídy
Markéta Šejnostová marketa.sejnostova@zsmetis.cz   třídní učitelka 1. třídy
Martina Samková

martina.samkova@zsmetis.cz

  třídní učitelka 2. třídy
Jitka Daňková jitka.dankova@zsmetis.cz   třídní učitelka 3. třídy
Sandra Křenková sandra.krenkova@zsmetis.cz   třídní učitelka 4. třídy
Klára Látalová klara.latalova@zsmetis.cz   třídní učitelka 5. třídy
Michal Holub michal.holub@zsmetis.cz   třídní učitel 6. třídy
Tomáš Vrtný tomas.vrtny@zsmetis.cz   třídní učitel 7. třídy
Gabriela Čakányová gabriela.cakanyova@zsmetis.cz   učitelka AJ
Katarina Gacek     učitelka AJ
Renata Kropáčková renata.kropackova@zsmetis.cz   učitelka ČJ
Eliška Furčáková eliska.furcakova@zsmetis.cz   učitelka D, VO, EST
Maryna Haysak maryna.haysak@zsmetis.cz   vychovatelka v družině
Tetyana Prodan tetyana.prodan@zsmetis.cz   vychovatelka v družině
Elisabeth Tothová elisabeth.tothova@zsmetis.cz   vychovatelka v družině
Silvia Hábovčíková silvia.habovcikova@zsmetis.cz   vychovatelka v družině
Tereza Kozubková tereza.kozubkova@zsmetis.cz   učitelka ve školce
Sabina Jonuzi sabina.jonuzi@zsmetis.cz   vychovatelka v družině a ve školce
Iva Beyerová iva.beyerova@zsmetis.cz   učitelka NJ, FJ, asistentka pedagoga, školní asistent