Zápis do 1. třídy na školní rok 2020-2021

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020-2021 ze dne 18.3.2020 jsme přistoupili ke změně v organizaci zápisů.

Motivační část zápisu se neuskuteční, proběhne pouze formální část zápisu. Zápis proběhne 2.4.2020 losováním za přítomnosti ředitelky školy, zřizovatele školy a předsedkyně školské rady.

Dochází k následujícím změnám:

  • Přihlášky k zápisu doručujte do 24.3.2020.


Ve dnech 25. - 27.3.2020 bude zákonným zástupcům přihlášených děti zasláno e-mailem přidělené identifikační číslo a formuláře dokumentů potřebné k zápisu. Tyto dokumenty nám zašlete vyplněné a podepsané datovou schránkou nebo poštou do 1.4.2020.