Zahájení školního roku 2022-2023

Dne 1.9.2022 v 9:00 - 10:00 hodin proběhne slavnostní zahájení nového školního roku.

S žáky 1. - 9. tříd se setkáme v kmenových třídách. Rodiče prvňáčků srdečně zveme do třídy na slavnostní zahájení. Rodiče starších dětí mohou na svoje ratolesti počkat před školou. Pokud by bylo nepříznivé počasí, tak v prostorách školy. Děti se v tento den nemusí přezouvat, nevydávají se obědy, neprobíhá družina.

Rovněž pro žáky ze školky proběhne 1.9. pouze slavnostní zahájení, výuka ani pro ně v tento den ještě nebude.

V pátek 2.9. a pondělí 5.9. proběhne výuka 9:00 - 11:40.

Děti se budou seznamovat s organizací nového školního roku, dostávat výukové materiály, budou si také trochu povídat a zvykat na školu. Děti ať si přinesou přezůvky.

Po ukončení výuky půjdou děti na oběd (nezapomeňte obědy přihlásit).

Pro žáky 1. - 5. třídy již bude probíhat družina do 17.00 hodin, rovněž ranní  družina od 8:00 je pro děti otevřená.

Žáci 6.- 9. třídy po obědě odchází domů.

Pro žáky 1. - 5. třídy je na 6.9. připraven sportovně-adaptační den.

S jeho náplní vás seznámí třídní učitelé.

V úterý 6.9. je pro žáky 6. - 9. třídy připraven program, který se týká bezpečnosti, ochrany zdraví, první pomoci.

Proběhne v čase 9:00 - 14:45 hodin v prostorách školy, děti ať mají sportovní oblečení.

Výuka dle rozvrhu pro žáky 1. - 9. třídy začne od středy 7.9.2022.

Přejeme vám i dětem příjemný zbytek prázdnin a úspěšný školní rok 2022-2023.