Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2021-2022

 

Dne 15.4.2021 proběhl los, který rozhodl o přijetí do 1. třídy Métis – základní škola na školní rok 2021-2022 k základnímu vzdělávání.


Identifikační čísla přijatých zájemců:

8, 22, 50, 32, 71, 42, 74, 26, 54, 4, 60, 10, 31, 27, 36, 1, 23, 3

 

Identifikační čísla nepřijatých zájemců:

29, 14, 99, 6, 19, 56, 11, 33, 72, 68, 15, 30, 39, 25

 

Zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání se po předchozí domluvě s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. 

Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 21.4.2021 a zaplatit první splátku školného do 30.4.2021.

Pokud se zákonní zástupci dětí přijatých k základnímu vzdělávání nedostaví k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu, budou na volné místo vylosováni dne 22.4.2021 náhradníci z řady nepřijatých zájemců..