Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2020-2021

Na základě výsledků přijímacího řízení do 1. třídy Métis – základní škola ze dne 2. dubna 2020 jsou na školní rok 2020-2021 přijati k základnímu vzdělávání zájemci s identifikačními čísly:

1, 3, 10, 11, 14, 27, 17, 7,25, 20, 22, 26, 28, 36, 31, 38, 2, 4

 

Zákonní zástupci (dětí přijatých  k základnímu vzdělávání) se po předchozí domluvě  s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. 

Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 15.4.2020 a zaplatit první splátku školného do 20.4.2020. Pokud se zákonní zástupci (dětí přijatých  k základnímu vzdělávání) nedostaví ve stanovených termínech, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci.