Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy na školní rok 2023 -2024

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku Métis - základní školy dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011.

 Seznamu přijatých uchazečů (dětí) pod přiděleným identifikačním číslem:

37, 13, 11, 10, 2, 15, 49, 8, 3, 44, 29, 18, 38, 30, 46, 12, 17, 6

Zákonní zástupci přijatých uchazečů potvrdí do 19.4. 2024, že chtějí nastoupit k základnímu vzdělávání do Métis - základní školy.

Potvrzení proveďte k rukám ředitelky školy formou mailovou/telefonickou.