Organizace týdne 1. - 4. 9. 2020

Vítáme vás v novém školním roce. Přinášíme vám informace k výuce na první školní týden.

1. 9. 2020 Slavnostní zahájení školního roku 2020 - 2021 v 9:00 - 9:45 hodin

Informace pro školní děti:

Děti budou vstupovat do budovy školy od 8:30 hodin. Rodiče do školy nevstupují. Pouze rodiče žáků 1. třídy mohou vstupovat do školy s dětmi. Rodičům doporučuji vstupovat v roušce. Děti roušky používat nemusí.

Rodiče ani děti se v tento den nemusí přezouvat. Vstup do školy bude řídit určený pracovník školy. Po slavnostním zahájení děti odchází domů. Můžete na děti počkat před vstupní branou do prostor školy.

Informace pro děti ze školky:

Děti budou vstupovat do budovy školy od 8:30 hodin, přezují se v šatně a určený pracovník školy je odvede do třídy. Rodiče mohou s dětmi vstoupit a pomoci jim s přezutím, pak odchází rodič z budovy školy. Děti budou mít výuku do 12:00 hodin. Rovněž jim můžete na tento den objednat oběd. Ve 12:00 hodin děti sejdou s pedagogickým doprovodem do šatny, přezují se a pedagogický doprovod vám je přivede před budovu školy.

2.9.2020  Informace pro děti školky i školy

Již bude otevřena ranní družina od 8:00 hodin pro žáky školky - 5.třídy. Výuka pro 1. - 9. třídu bude probíhat od 9:00 hodin - 12:40 hodin. Dejte dětem již přezůvky a tašky na učebnice. Na tento den již lze objednat dětem oběd. Po ukončení výuky mohou žáci 1. - 5. třídy odejít do družiny, žáci 2. stupně odchází domů. Pokud bude dítě 1. - 5. třídy odcházet domů bez doprovodu, tak musíte tuto informaci napsat písemnou formou třídnímu učiteli. Družina i školka je otevřená do 17:00 hodin. Rodiče při vyzvedávání dítěte nevstupují do budovy školy, ale zavolají si na číslo 604 551 331 a určený pracovník školy vám dítě přivede před budovu školy.

3. - 4. 9. 2020 Adaptační dny se sportovním zaměřením pro žáky 1. - 9. třídy

Družina je ráno otevřená od 8,00 pro žáky školky - 5. třídy. Do budovy školy vstupují pouze rodiče dětí ze školky a 1. třídy, pomohou dětem s přezutím/převlečením, odevzdají je určenému pracovníkovi školy a opustí budovu. Rodiče žáků 2. - 9. třídy do školy nevstupují. Výuka ve školce probíhá již běžně do 17:00 hodin, rovněž družina je otevřená do 17:00 hodin.   Výuka v 1. - 9. třídě je po oba dny 9:00 - 13:45 hodin. Po ukončení výuky mohou žáci 1. - 5. třídy odejít do družiny, žáci 2. stupně odchází domů. Rodiče při vyzvedávání dítěte nevstupují do budovy školy, ale zavolají si na číslo 604 551 331 a určený pracovník školy vám dítě přivede před budovu školy. S konkrétním plánem na tyto dva dny vás seznámí příslušný třídní učitel mailem.

Informace k obědům

Děti ze školky i ze školy budou v měsíci září dostávat obědy v plastových boxech do tříd. Zatím nejsou v jídelně zavedena potřebná opatření z hlediska hygieny. 

Od 7.9.2020 se žáci již budou vzdělávat dle rozvrhu, který bude uveřejněn na webu školy.

Přejeme všem dětem, rodičům i učitelům klidný školní rok, dostatek klidu k práci bez různých omezení a příkazů z vyšších míst :)