Nové opatření - roušky

Pro žáky 2. stupně a všechny pedagogy školy (1. i 2. stupně) budou roušky povinné i při výuce ve třídě.

Toto nařízení vstupuje v platnost v pátek 18.9.2020.