Návrat žáků 1. a 2. třídy na prezenční vzdělávání

Dne 18.11. 2020 se vracejí na prezenční vzdělávání žáci 1. a 2. třídy.

Vstup do budovy školy je od 8:15 hodin. Děti vstupují do budovy školy v roušce, neshlukují se před vstupem do budovy, doprovázející osobě není vstup do budovy školy povolen.

Odpolední družina je do 16:30 hodin.

Rovněž bude probíhat školní stravování pro žáky na prezenční výuce. Nezapomeňte dětem objednat obědy.