Hygienická a organizační opatření pro školní rok 2020 - 2021

Zde je shrnuto několik základních pravidel, která vycházejí z Manuálu pro školy k provozu školy vzhledem ke COVID - 19. Pravidla se mohou měnit v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

 • Děti ze školky i ze školy vstupují do budovy školy bez omezení. Rodiče dětí ze školky a z 1. třídy mohou děti doprovodit do třídy. Budovu školy rodiče opustí ihned po předání dítěte určenému pracovníkovi školy. Rodiče žáků 2. - 9. tříd do budovy školy nevstupují.
 • Vstup je pro žáky i rodiče do budovy školy bez roušek. Dospělým osobám, které vstupují do budovy školy, doporučujeme zakrytí nosu a úst.
 • Při vyzvedávání dítěte ze školky/školy rodiče nevstupují do budovy školy. Zavolají na číslo 604551331 a určený pracovník školy dítě rodiči předá u vstupních dveří do budovy školy.
 • Do školy nevstupuje dítě s projevy infekčního onemocnění. Pokud budou příznaky patrné již při příchodu, tak nebude dítě moci vstoupit do budovy školy (nebo budu do příjezdu rodiče umístěno do izolace). Zákonný zástupce bude neprodleně telefonicky informován o bezodkladném vyzvednutí dítěte. Rovněž při zjištění příznaků onemocnění v průběhu vyučovacího procesu bude rodič telefonicky kontaktován. Dítě bude do doby vyzvednutí umístěno v izolace.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem  chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od  praktického lékaře pro děti a dorost.
 • V případě výskytu onemocnění COVID - 19 ve škole jsou neprodleně informováni zákonní zástupci dětí a KHS určí další potřebné kroky.
 • Děti se vzdělávají v příslušných třídních kolektivech bez početního omezení.
 • Družina pro žáky 1.- 5. stupně rovněž funguje bez omezení. Přesto se bude škola snažit dodržovat uspořádání třídních kolektivů i v odpoledních hodinách.
 • Škola poučí žáky o dodržování nezbytných hygienických pravidel.
 • Škola je vybavená dezinfekčními a čistícími prostředky s virucidní aktivitou.
 • Všichni pracovníci školy jsou seznámeni s potřebnými hygienickými a organizačními postupy vzhledem ke COVID - 19.
 • Osoba určená ke komunikaci ohledně situace s COVID - 19 za školu je ředitelka školy.