Den otevřených dveří 16. a 23.2.2021

Dny otevřených dveří proběhnou v tomto čase 15:00 - 19:00 hodin.
Zájemci o návštěvu školy se přihlásí na na telefonním čísle 604 953 449.

Přihlašovat (pouze telefonicky) se můžete v těchto termínech:

  • 8. - 12.2.2021 v čase 8:15 - 8:50 hodin.

Návštěva školy bude probíhat následujícím způsobem:

  • dostavte se na domluvený čas
  • počkejte u vrátnice školy, zde si vás vyzvedne zaměstnanec školy
  • do prostor školy může vstoupit pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte
  • musíte mít po celou dobu pobytu zakrytá ústa a nos
  • doba pobytu je omezena na 20 minut (informace ředitelky školy, prohlídka budovy)