Aktualizace - Důležité termíny a Kroužky

Byly aktualizovány Důležité termíny a Kroužky. Platbu za kroužky Métis provádějte nově na účet
123-1186870227/0100.