Zákonní zástupci (dětí přijatých  k základnímu vzdělávání) se po předchozí domluvě  s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. 
Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 15.4.2020 a zaplatit první splátku školného do 20.4.2020. Pokud se zákonní zástupci (dětí přijatých  k základnímu vzdělávání) nedostaví ve stanovených termínech, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci.