Motivační část zápisu se neuskuteční, proběhne pouze formální část zápisu.

Zápis proběhne 2.4.2020 losováním za přítomnosti ředitelky školy, zřizovatele školy a předsedkyně školské rady.


Dochází k následujícím změnám:

Přihlášky k zápisu doručujte do 24.3.2020.


Ve dnech 25. - 27.3.2020 bude zákonným zástupcům přihlášených děti zasláno e-mailem přidělené identifikační číslo a formuláře dokumentů potřebné k zápisu. Tyto dokumenty nám zašlete vyplněné a podepsané datovou schránkou nebo poštou do 1.4.2020.